Privacy Policy

“Van inzicht naar ontwikkeling”

Wilt u het maximale rendement uit een team halen?
Wilt u uw teamleden beter laten samenwerken, zodat de gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd worden?
Of wilt u (de kwaliteiten van) de teamleden beter leren kennen en benutten?
Of misschien vindt u dat de communicatie tussen de teamleden onderling en/of met stakeholders verbeterd kan worden?
Wilt u (meer) inzicht krijgen in de ambities en/of drijfveren van de individuele teamleden?
Of bent u op zoek naar een methode om de balans in het team te herstellen?

EAC (coaching m.b.v. paarden) is een beproefd managementinstrument dat ingezet kan worden voor teamontwikkeling, voor meer informatie: klik hier op.

Teamcoaching

“Van inzicht naar ontwikkeling”

Coaching met de inzet van paarden (EAC Coaching) is een beproefd managementinstrument dat wordt ingezet voor de ontwikkeling van o.m. (directie)teams, afdelingen, (project)groepen, leidinggevenden en medewerkers. Het is een managementinstrument dat mensen in staat stelt zichzelf beter te leren kennen, inzichten te verkrijgen en leiderschap en samenwerkingsvaardigheden te herkennen en/of te ontwikkelen.
TEAM: Een team is een groep mensen die werkt aan een gezamenlijk gemeenschappelijk doel, waarbij ze voor het resultaat van elkaar afhankelijk zijn.

Mogelijke resultaten van teamcoaching met paarden:
 Betere samenwerking met gezamenlijke doelstellingen voor ogen
 Duidelijkheid in de rolverdeling
 Duidelijkheid omtrent en acceptatie van de leiding
 Inzicht in eigen handelen van de individuele teamleden
 Optimaal inzetten van de verschillende kwaliteiten (inzicht in elkaars kwaliteiten)
 (Meer) respect voor elkaars eigenheid (door elkaar beter te leren kennen)
 Meer, beter en opener communiceren (bijvoorbeeld door onuitgesproken gevoelens bespreekbaar te maken)

De coaches

Bij een teamcoachsessie zijn altijd 2 coaches aanwezig, dit om de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachees als paard(en) te kunnen waarborgen. 

Rol van het paard als mede-coach

Voor paarden zijn duidelijke communicatie, leiderschap en taakverdeling van levensbelang, het zijn meesters in groepsprocessen. Daarom zijn ze uitstekend geschikt om bij een teamcoachsessie als mede-coach op te treden. Hun reacties helpen de teamleden inzicht in het effect van hun eigen handelen en dat van de anderen te krijgen.

Hoe ziet een Equine assisted teamcoachsessie er globaal uit?

De intake vindt van tevoren plaats met de opdrachtgever en eventueel enkele teamleden. Afhankelijk van de doelen van de teamcoachsessie wordt er gevraagd of alle teamleden van tevoren een test willen invullen.
Op de dag zelf beginnen we met een korte inleiding, waarbij mogelijk de testresultaten aan de orde komen of we starten met een ander soort kennismaking. Vervolgens gaan we naar buiten en krijgen de teamleden een opdracht om uit te voeren met het paard/de paarden. Na een dergelijke activiteit helpen de coaches d.m.v. reflectie om de ervaring om te zetten tot inzichten en bewustwording. Vervolgens gaan we (indien nog nodig) oplossingsgericht aan de slag met deze inzichten en bewustwording. Wat kan het team anders doen om de gestelde doelen te bereiken? Alle activiteiten gebeuren naast het paard, niet erop. Aan het eind van de sessie vindt er een evaluatie plaats. De teamleden hebben geen ervaring met paarden nodig.
De duur van teamcoaching is afhankelijk van de doelstellingen en de grootte van het team en wordt afgestemd op de vraag, variërend van 1 tot 5 dagdelen.

Voor meer informatie over EAC paardencoaching, lees hier verder…
Wilt u weten wat EQuivalent Coaching en Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact op!
Niet op zoek naar teamontwikkeling, maar naar leiderschapsontwikkeling, lees hier verder…
Of wilt u meer weten over mij en over wat mij beweegt, lees hier verder…

Waneeer teamcoaching met paarden inzetten?

• De start van een projectgroep, zodat teamleden elkaar binnen kort tijdsbestek leren kennen
• Als reflectiemoment: waar staan we en waar  kunnen we verbeteren?
• Als doelstellingen niet helder zijn
• Als er onduidelijkheid bestaat over de rolverdeling binnen het team
• Als de prestaties van de afdeling of het team achterblijven
• Als de communicatie onderling en/of met stakeholders verbeterd moet worden
• Als de balans in het team verstoord is
• Als de teamvaardigheden te wensen overlaten
• Als er conflicten in het team zijn
• Als de besluitvorming verbeterd moet worden
• Als de samenwerking onderling en/of met stakeholders niet (meer) op rolletjes loopt