Privacy Policy

.roWat is Equine Assisted Coaching?

Coachen met de inzet van paarden

Paardencoaching, ik gebruik liever de Engelse term, Equine Assisted Coaching, is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om mensen de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren.

Waarom coachen?

Bij coaching gaan we ervan uit dat het antwoord op de vraag van de coachee in zichzelf besloten ligt. In een coachsessie gaan we samen op zoek naar de oplossing van het probleem waar de coachee tegen aan loopt. Het voordeel hiervan is dat mensen aan de slag kunnen met, voor hen, haalbare oplossingen en niet met (onhaalbare) oplossingen die door anderen aangedragen worden.

Rol van de coach

De coach is faciliterend, heeft een open houding, observeert en oordeelt niet. Tijdens reflectie-momenten stelt de coach open vragen, om de coachee te helpen de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen, die tot dan toe onbewust waren. De coach is dus non-directief (zonder vastgestelde richting op te leggen).

Waarom een paard als mede-coach?

Paarden zijn kuddedieren en dus, net als mensen, sociale wezens. In de kudde komen vele zaken aan de orde als (non-verbale) communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Zaken die in het dagelijks leven van mensen continu aanwezig zijn.

Op het moment dat de mens met een paard gaat samenwerken, vormt het paard met de mens een nieuwe kudde met alle regels, wetten, acties, reacties en signalen van dien.

Paarden zijn prooidieren en letten en reageren daarom op elkaars (minimaalste) signalen en op die van roofdieren (van levensbelang). Ze doorzien dus ook de verschillen tussen uiterlijk gedrag en onderliggende emotie en reageren daarop.

Paarden leven in het hier en nu, niet met gebeurtenissen in het verleden en ze denken niet na over de toekomst. Ze reageren daardoor direct en neutraal. Ze zullen ‘de ander’ steeds opnieuw oordeelloos tegemoet treden.

Out of the box / buiten je comfortzone

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”, volgens Einstein. Wanneer je ontevreden bent met hoe het gaat, wordt het tijd om buiten je comfortzone te treden. Daar vindt tenslotte ontwikkeling en groei plaats, al gaat dat vaak gepaard met vallen en opstaan. Als je dit ziet als iets dat er gewoon bij hoort, dan kan je je ontwikkelen. De leefomgeving van het paard en de omgang met het paard situeert de coachsessie letterlijk buiten de box. Dit, in combinatie met de activiteiten die je met het paard uitvoert, vraagt je buiten je comfortzone te treden en dus out-of-the-box te denken en op een andere manier naar jezelf (en naar anderen) te kijken.

Ervaringsgericht

Ervaringsgericht leren, is leren door te doen. Het grootste voordeel van ervaringsgericht leren is, dat de coachee eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. De coachee leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met het paard uit te voeren en vervolgens met de coach te reflecteren over gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen. Na reflectie beslist de coachee of hij het getoonde gedrag in stand wil houden of veranderen/verbeteren. 

Oplossingsgericht

Als de coachee besluit dat hij zijn gedrag wil veranderen dan kan hij door experimenteren de door hem zelf aangedragen oplossingen ervaren.

Met beide benen op de grond

Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten met het paard die plaats vinden op de grond: de coach en coachee bevinden zich naast en nooit op het paard. Ervaring met paarden is niet nodig.

Wil je weten hoe je je leiderschap (verder) kan ontwikkelen met Equine Assisted Coaching, lees hier verder
Of wil je weten hoe Equine Assisted Coaching kan bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, lees hier verder

EQuivalent Coaching en Advies

EQuivalent Coaching en Advies biedt individuele coaching voor professionele en persoonlijke effectiviteit. Ik ben een gecertificeerd coach die zowel met, als zonder paarden, veranderingsprocessen bij mensen op professionele wijze weet te begeleiden. Als je kiest voor coaching met de inzet van een paard (Equine Assisted Coaching), kun je rekenen op een sterk coachteam: op het paard Freya en op mij, Helen de Jongh. Wil je meer weten over mij en over wat mij beweegt, lees hier verder…